Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) przedstawia sposób, w jaki Bartosz Tryczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Tryczyński z siedzibą we Wrocławiu, ul. Śrutowa 4/3 („Usługodawca”, „my”, „nasze” lub „nam”) wykorzystuje i ujawnia dotyczące Państwa lub zamówionego przez Państwa usługi informacje (Państwa „dane osobowe”) zebrane podczas odwiedzania naszej strony internetowej pod adresem bartosztryczynski.pl, („Strona Internetowa”) lub podczas kontaktowania się z nami za pomocą dostępnych na niej narzędzi takich jak na przykład formularz kontaktowy.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • spółkom i innym podmiotom, które dostarczają usługi na naszą rzecz, takim jak spółki web-hosting, analitycy, oraz dostawcy usług IT;
 • spółkom i innym podmiotom, jeśli poprosili nas Państwo o ujawnienie im swoich danych osobowych lub wyrazili na to zgodę;
 • profesjonalnym doradcom;
 • wszelkim organom egzekucyjnym, sądom, organom regulacyjnym, rządowym lub innym osobom trzecim, w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego, lub do ochrony naszych praw, praw osoby trzeciej lub bezpieczeństwa osobistego jednostki lub do wykrycia, zapobieżenia oszustwom, lub ze względów bezpieczeństwa.

Międzynarodowe przesyłanie Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą traktowane w sposób zgodny z prawem polskim dotyczącym ochrony danych i mogą być przesyłane w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) oraz poza obszar EOG (w tym do USA). Może się zdarzyć tak, że kraje, do których przekazujemy Państwa dane osobowe mogą nie być postrzegane przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Wobec tego, w przypadku przesyłania danych osobowych poza obszar EOG, zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z naszym obowiązkiem prawnym zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych niezależnie od kraju, do którego zostaną przesłane. Takie zabezpieczenia mogą obejmować zawarcie w umowie z osobą trzecią, której mają zostać udostępnione dane osobowe, klauzul umownych gwarantujących, że Państwa dane osobowe będą chronione na poziomie równorzędnym jak ten stosowany w krajach EOG. W celu uzyskania dalszych informacji o sposobie, w jaki Usługodawca chroni Państwa dane osobowe w przypadku przesyłania poza obszar EOG lub uzyskania kopii zastosowanych przez nas zabezpieczeń w celu ochrony Państwa danych osobowych, prosimy kontaktować się z nami pod adresem wskazanym w rozdziale „Państwa prawa”.

Kiedy zbieramy Państwa dane osobowe?

Usługodawca zbiera Państwa dane osobowe kiedy:

 • wypełniają Państwo formularze lub dokonują rezerwacji (na przykład, kiedy rezerwują Państwo usługę prawną, wizytę w siedzibie kancelarii Usługodawcy, proszą nas o wycenę usług w danej sprawie);
 • kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz
 • automatycznie za pomocą plików cookies lub podobnych technologii.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe są zbierane w celu:

 • obsługi Państwa żądań
 • kontaktu i obsługi Państwa zapytania/zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu formularza kontaktowego;
 • zarządzania i doskonalenia naszej działalności oraz naszej relacji z Państwem;
 • wypełniania naszych obowiązków prawnych, dostosowywania się do procedur prawnych lub żądań udzielenia informacji wydanych przez organy rządzące lub inne osoby trzecie oraz zapobiegania i wykrywania przestępstw i oszustw, lub ochrony praw Państwa, naszych lub innych osób; oraz
 • prowadzenia Strony Internetowej, ustalania sposobu użytkowania Strony Internetowej w celu jej ulepszania, w tym w celach opisanych w rozdziale „Cookies i inne technologie”.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację tak długo, jak jest to rozsądnie konieczne do wypełniania celów, dla których je zebraliśmy oraz naszych ewentualnych obowiązków prawnych. Zasadniczo oznacza to przechowywanie Państwa danych osobowych dopóki:

 • dane osobowe są zasadnie wymagane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie/zgłoszenie przesłane przy wykorzystaniu formularza kontaktowego i ewentualne kontynuowanie korespondencji
 • dane osobowe są zasadnie wymagane w celu spełnienia Państwa żądania zgłoszonego za pośrednictwem formularza
 • dane osobowe są zasadnie wymagane w celu ochrony i obrony naszych praw lub własności (co do zasady, będzie to długość okresu przedawnienia roszczeń); lub
 • obowiązujące przepisy prawa wymagają przechowywania przez nas Państwa danych osobowych.

Na jakich podstawach prawnych opieramy przetwarzanie danych osobowych?

Są różne podstawy prawne, na których się opieramy wykorzystując Państwa dane osobowe. Będziemy zbierać i przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • gdy skorzystają Państwo z dostępnych na Stronie Internetowej formularzy – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych może się różnić w zależności od przedmiotu zapytania/zgłoszenia oraz wykorzystanego formularza. W tym zakresie możemy opierać się o umowę polegającą na świadczeniu usług obsługi konkretnych formularzy, o ile przetwarzanie danych będzie niezbędne do wykonania takiej umowy. W pozostałym zakresie możemy przede wszystkim opierać się o nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zapewnienie ciągłości komunikacji i umożliwienie kontaktowania się z Usługodawcą w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej przy jednoczesnej próbie zadośćuczynienia Państwa żądaniu/zgłoszeniu;
 • gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas – podstawą prawną będzie przepis prawa;
 • gdy Państwo wyrażą zgodę – będziemy się na niej opierać, dla przykładu, w celu zbierania danych technicznych jak dane z cookies lub podobnych technologii opisanych w rozdziale „Cookies i inne technologie” lub w przypadku uzupełnienia pól w ramach formularzy udostępnionych za pośrednictwem Strony Internetowej nieoznaczonych symbolem gwiazdki bądź danych zamieszczonych dobrowolnie w polu tekstowym wybranego formularza. W przypadku, gdy korzystamy z Państwa danych osobowych na podstawie zgody, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Więcej informacji znajdą Państwo w rozdziale „Państwa prawa”.

Cookies i inne technologie

Wykorzystujemy różne rozwiązania technologiczne, m.in.: pliki cookie oraz inne technologie, aby ułatwić korzystanie ze Strony Internetowej oraz dostosować jej zawartość do potrzeb konkretnych odbiorców.

Co to jest plik cookie?

Prawie każda witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie. Są to niewielkie pliki, w których zapisano ustawienia internetowe. Pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas pierwszego wejścia na stronę. Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawierający nazwę witryny) i przesłać zawarte w nim dane z powrotem do witryny. Umożliwia to witrynie rozpoznanie, że dany użytkownik odwiedził ją w przeszłości, a w niektórych przypadkach pozwala jej na do pasowanie wyświetlanej treści.

Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć na stronach:

 • http://www.allaboutcookies.org/
 • www.youronlinechoices.eu
 • www.google.co.uk/policies/technologies/cookiesAnalityka

Jakie pliki cookie i inne technologie stosujemy?

Analityka

 • Adobe Analytics (Adobe Systems Incorporated)
  Adobe Analytics to usługa analityczna świadczona przez Adobe Systems, Inc., która pomaga nam sprawdzić jak użytkownicy wykorzystują Stronę Internetową.
  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone
  Więcej informacji dostępnych w Polityce Prywatności Adobe Systems Inc.
 • Google Analytics (Google Inc.)
  Google Analytics to usługa analityczna sieci świadczona przez Google Inc. („Google”). Te pliki cookie służą do zbierania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej Strony Internetowej. Używamy tych informacji do tworzenia raportów i pomagania nam w ulepszaniu Strony Internetowej.
  Google może wykorzystywać zgromadzone dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.
  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone
  Więcej informacji dostępnych w Polityce Prywatności Google Inc.

Pliki służące do tak zwanego „mapowania ciepła”
Usługi tak zwanego „mapowania ciepła” służą do wyświetlania obszarów strony, na których użytkownicy najczęściej poruszają myszą lub klikają. To pokazuje, gdzie znajdują się interesujące miejsca. Usługi te umożliwiają monitorowanie i analizę ruchu w sieci oraz śledzenie zachowań użytkowników.
Niektóre z tych usług mogą rejestrować sesje i udostępniać je do późniejszego odtwarzania wizualnego.

 • Crazy Egg (Crazyegg)
  Crazy Egg to usługa mapowania ciepła świadczona przez Crazy Egg, Inc.
  Więcej informacji dostępnych w Polityce Prywatności Crazy Egg, Inc.

Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform

Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze Strony Internetowej i interakcję z nimi.

Ten typ usługi może nadal gromadzić dane o ruchu w sieci dla stron, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z niej.

 • HERE Maps widget (HERE Global B.V)
  HERE Maps to usługa wizualizacji map dostarczana przez HERE Global B.V, która pozwala na umieszczenie tego rodzaju treści na Stronie Internetowej.
  Miejsce przetwarzania: Holandia
  Więcej informacji dostępnych w Polityce Prywatności HERE Global B.V.

Monitorowanie infrastruktury
Ten rodzaj usługi umożliwia nam monitorowanie użycia i zachowania komponentów Strony Internetowej, dzięki czemu można poprawić ich wydajność, działanie, konserwację i rozwiązywanie problemów.

 • Pingdom (Pingdom AB)
  Pingdom to usługa monitorowania infrastruktury świadczona przez Pingdom AB.
  Miejsce przetwarzania: Szwecja
  Więcej informacji dostępnych w Polityce Prywatności Pingdom AB

Zarządzanie tagami
Ten rodzaj usługi pomaga nam zarządzać w scentralizowany sposób tagami lub skryptami wykorzystywanymi na Stronie Internetowej.
Przepływ danych użytkowników przez te usługi może potencjalnie skutkować ich przechowywaniem.

 • Google Tag Manager (Google Ireland Limited)
  Google Tag Manager to usługa zarządzania tagami świadczona przez Google Ireland Limited.
  Miejsce przetwarzania: Irlandia
  Więcej informacji dostępnych w Polityce Prywatności Google Ireland Limited

Jak mogą Państwo zmienić ustawienia plików cookie i podobnych technologii?

Większość przeglądarek internetowych umożliwia pewną kontrolę nad większością plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki.
Mogą się Państwo dowiedzieć jak zarządzać plikami cookie i podobnymi technologiami w popularnych przeglądarkach:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Internet Explorer
 • Opera
 • Apple Safari

Aby znaleźć informacje dotyczące innych przeglądarek, mogą Państwo odwiedzić witrynę programisty danej przeglądarki.
Aby zrezygnować z śledzenia przez Google Analytics we wszystkich witrynach, mogą Państwo odwiedzić http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Państwa prawa

Mają Państwo prawo do uzyskania informacji, jakie dane osobowe przechowujemy i na jakie cele, jak również do uzyskania dostępu do tych danych i sprostowania ich w razie potrzeby. Przysługuje Państwu w pewnych okolicznościach prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania otrzymania swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym w celu przesyłania ich innym podmiotom (jest to często określane jako prawo do „przenoszenia danych”).

Gdy przetwarzamy Państwa dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes przysługuje Państwu także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

W przypadku wyrażenia zgody na korzystanie przez nas z Państwa danych osobowych mają Państwo prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub obawy dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę Państwa danych osobowych, lub chcieliby Państwo uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, które przechowujemy, lub wykonać którekolwiek ze swoich praw związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@bartosztryczynski.pl   lub adresem korespondencyjnym ul. Sokolnicza 5/52, 53-676 Wrocław.  Prosimy wówczas o poinformowanie nas, z którego prawa i w jakim zakresie chcą Państwo skorzystać. Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Inne strony internetowe oraz serwisy społecznościowe

Strona Internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, które znajdują się poza naszą kontrolą i nie są objęte niniejszą Polityką. Gdy odwiedzacie Państwo inne strony internetowe wykorzystując nasze linki, operatorzy tych stron internetowych mogą zbierać i wykorzystywać Państwa dane osobowe zgodnie z własną polityką prywatności, która może się różnić od naszej.

Strona Internetowa może także oferować Państwu możliwość udostępnienia lub śledzenia informacji o Usługodawcy, o Stronie Internetowej lub produktach i/lub usługach dostępnych na stronie z wykorzystaniem funkcji serwisu społecznościowego osób trzecich (jak np. przyciski „udostępnij”, „lubię to”, „śledź”).

Oferujemy takie możliwości w celu wywołania zainteresowania Stroną Internetową wśród Państwa znajomych w serwisach społecznościowych, oraz umożliwienia Państwu podzielenia się ze znajomymi i śledzenia opinii, aktualności oraz rekomendacji dotyczących Strony Internetowej. Jednakże, należy mieć świadomość, że udostępnianie danych osobowych w serwisach społecznościowych może skutkować zbieraniem takich danych przez ich operatora oraz ich upublicznieniem, także w internetowych wyszukiwarkach.

Należy zawsze uważnie czytać politykę prywatności odwiedzanej strony internetowej lub serwisu społecznościowego, którym udostępnia się dane. Jest to niezbędne w celu zrozumienia ich praktyk w zakresie prywatności.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych oznaczonych symbolem gwiazdki jest konieczne w celu świadczenia usługi udostępnienia i obsługi odpowiednich formularzy, realizacji przesłanych przez Państwa zgłoszeń lub żądań przy użyciu takich formularzy (np. zamówienia jazdy próbnej, umówienia się na serwis lub wizytę w salonie, przeprowadzenia wyceny pojazdu) oraz prowadzenia dalszej korespondencji w sprawie. Niepodanie takich danych osobowych skutkuje niemożnością kontaktu i realizacji powyższych usług za pośrednictwem odpowiednich formularzy zamieszczonych na Stronie Internetowej. Podanie danych nieoznaczonych symbolem gwiazdki, w tym danych osobowych w treści przesyłanej wiadomości, jest dobrowolne.

Aktualizowanie niniejszej Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszej Polityki raz na jakiś czas, o czym poinformujemy na Stronie Internetowej. Użytkownicy Strony internetowej, którzy nie wyrażają zgody na takie zmiany powinni zaprzestać korzystania z niej. W przypadku zmian, które będą miały istotny wpływ na naturę przetwarzania już zebranych Państwa danych osobowych lub inny znaczny wpływ na Państwa, powiadomimy Państwa o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, tak abyście mieli Państwo możliwość wykonania swoich praw wobec danych osobowych (takich jak, na przykład, sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych).