Odszkodowanie Komunikacyjne Oława

Odszkodowania komunikacyjne Oława

Każdego dnia tysiące ludzi korzysta z różnych środków transportu. Niestety, wypadki komunikacyjne to częsta rzeczywistość. Gdy stajesz się ofiarą takiego zdarzenia, możesz mieć prawo do odszkodowania. Jak wynika z danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji – w 2022 r. w podczas wypadków komunikacyjnych 11 623 osób zostały ranne.

Czym jest wypadek komunikacyjny?

Zanim wyjaśnię, czym jest odszkodowanie komunikacyjne, należy przypomnieć, czym jest wypadek komunikacyjny. Wypadek komunikacyjny to zdarzenie, w związku z którym w jakikolwiek sposób ucierpiał człowiek – doszło do tzw. szkody osobowej, tj. utraty zdrowia, uszkodzenia ciała, cierpienia fizycznego i psychicznego, śmierci, utraconych korzyści. Poniżej przedstawiam kluczowe informacje na temat odszkodowań komunikacyjnych i jak ich skutecznie dochodzić.

Rodzaje odszkodowań komunikacyjnych

Odszkodowania komunikacyjne mogą być przyznawane za szkody majątkowe (np. uszkodzenie pojazdu) oraz niemajątkowe (ból, cierpienie, trwały uszczerbek na zdrowiu). Mogą one pokryć koszty leczenia, naprawy samochodu, straty wynikłe z niezdolności do pracy oraz inne wydatki związane z wypadkiem.

Wypadek Komunikacyjny Oława

Kiedy przysługuje odszkodowanie?

Odszkodowanie przysługuje ofierze wypadku, jeśli można udowodnić, że wypadek był wynikiem błędu lub zaniedbania drugiej strony. To obejmuje sytuacje, w których kierowca był pod wpływem alkoholu, nie przestrzegał przepisów ruchu drogowego czy miał niewłaściwy stan techniczny pojazdu.

Odszkodowania komunikacyjne Oława – jak mogę Ci pomóc?

Odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych odbywa się zazwyczaj z polisy OC sprawcy. Jeśli nie uda się ustalić winnego albo ten nie posiada aktualnej polisy OC, kierujemy nasze działania w stronę Funduszu Gwarancyjnego Ubezpieczeń. Moi Klienci mają pewność wsparcia w zdobyciu:

 1. odszkodowania komunikacyjnego:
 • zwrotu kosztów za zakup medykamentów
 • zwrotu kosztów na zwiększone potrzeby żywieniowe i rehabilitacyjne
 • zwrotu kosztów wizyt u ekspertów medycznych
 • zwrotu kosztów za pobyt w placówce medycznej
 • zwrotu kosztów środków wydanych na sprzęt rehabilitacyjny i protezy
 • zwrotu kosztów za środki pierwszej pomocy
 • zwrotu kosztów poniesionych na dodatkową opiekę
 • zwrotu kosztów na transport do centrów zdrowia
 1. kompensaty za doznane straty zarówno fizyczne, jak i emocjonalne
 2. rekompensaty za stracone środki finansowe
 3. renty wyrównawczej
 4. renty na wzmocnione potrzeby
 5. renty z powodu utraty zdolności do pracy
 6. zwrotu kosztów poniesionych na przekwalifikowanie zawodowe

Odszkodowanie Komunikacyjne Oława

 

Jak dochodzić swoich praw?

 1. Zabezpieczenie dowodów – Zaraz po wypadku zrób zdjęcia miejsca zdarzenia, uszkodzeń, tablic rejestracyjnych pojazdów oraz wszelkich obrażeń. Zebranie świadków również jest kluczowe.
 2. Zgłoś wypadek na policję – Oficjalne zgłoszenie jest często wymagane przez towarzystwa ubezpieczeniowe i może służyć jako ważny dowód.
 3. Konsultacja z radcą prawnym – Wypadki komunikacyjne mogą być skomplikowane pod względem prawnym. Zatrudnienie radcy prawnego specjalizującego się w odszkodowaniach komunikacyjnych może znacznie zwiększyć szanse na uzyskanie należnego odszkodowania.
 4. Negocjacje z ubezpieczycielem – Zanim zaakceptujesz ofertę od ubezpieczyciela, warto skonsultować się z swoim radcą prawnym. Często pierwsza oferta jest niższa niż faktyczna wartość Twojego roszczenia.

Okodowania komunikacyjne Oława – Podsumowanie

Odszkodowania komunikacyjne są kluczowym elementem systemu prawnego, mającym na celu rekompensatę dla ofiar wypadków. Jeśli padłeś ofiarą takiego zdarzenia, masz prawo domagać się odpowiedniego odszkodowania. Dochodzenie swoich praw z pomocą doświadczonego radcy prawnego może znacznie zwiększyć szanse na uzyskanie sprawiedliwej rekompensaty. Jeśli jesteś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym w Oławie, zadzwoń pod numer 793 916 644, lub napisz na adres e-mail: bartosztryczynski@gmail.com. Pomogę Ci w dochodzeniu odszkodowania komunikacyjnego w Oławie oraz w pozostałych miastach w Polsce. Obronię Twoje Prawa, Zabezpieczę Twoje Interesy.

Bartosz Tryczyński

Radca Prawny Wrocław | Oława | Oleśnica | Legnica