Portfel przedsiębiorcy, wniosek o umorzenie długów

Upadłość konsumencka przedsiębiorcy

Być może nie wiesz, że z przywileju oddłużenia skorzystać możesz również jako przedsiębiorca.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą (prowadzisz własną działalność gospodarczą)* upadłość będzie prowadzona w stosunku do Ciebie w inaczej niż wobec konsumentów.
Musisz złożyć stosowny wniosek w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego (np. o ustalenie planu spłaty i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym).
Przekroczenie tego terminu skutkuje UTRATĄ możliwości wnioskowania o umorzenie zobowiązań.
Ta sama zasada dotyczy wspólników spółek osobowych ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za ich długi.
☎️ 𝐭𝐞𝐥.: 𝟕𝟗𝟑𝟗𝟏𝟔𝟔𝟒𝟒
📧 @𝐛𝐚𝐫𝐭𝐨𝐬𝐳𝐭𝐫𝐲𝐜𝐳𝐲𝐧𝐬𝐤𝐢@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦
✉️ 𝐮𝐥. Ś𝐫𝐮𝐭𝐨𝐰𝐚 𝟒/𝟑, 𝟓𝟎-𝟐𝟓𝟔 𝐖𝐫𝐨𝐜ł𝐚𝐰
🌍 𝐰𝐰𝐰.𝐭𝐫𝐲𝐜𝐳𝐲𝐧𝐬𝐤𝐢.𝐩𝐥
##upadłośćkonsumencka #upadłoscprzedsiebiorcy #upadlosc #prawnik #radcaprawny #prawo